Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΟ δικτυακός τόπος we-radio.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως «δικτυακός τόπος») προσφέρει δωρεάν, δίχως απολύτως καμία εγγύηση, τις υπηρεσίες του υπό τους όρους χρήσης που αναφέρονται στο παρόν κείμενο και τους οποίους κάθε επισκέπτης ή χρήστης των υπηρεσιών ως μέλος (στο εξής θα αναφέρεται στο κείμενο ως «μέλος») του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά πριν προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς η επίσκεψη/χρήση του δικτυακού τόπου λαμβάνεται ως ένδειξη αποδοχής των όρων χρήσης όπως αναφέρονται στο παρόν κείμενο.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Ο δικτυακός τόπος προσφέρει στους χρήστες δωρεάν, χωρίς απολύτως καμία εγγύηση, τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ηχητικά αρχεία ήχου των οποίων κατέχουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα και να παρουσιάσουν προσωπικά δεδομένα των δημιουργών αυτών των ηχητικών αρχείων. Κάθε επισκέπτης ή μέλος του δικτυακού τόπου έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, ενώ σε απολύτως καμία περίπτωση δε φέρουν ευθύνη οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου για οποιαδήποτε χρηματική ζημιά ή ηθική βλάβη, ή οποιοδήποτε κώλυμα προκύψει σε επισκέπτη ή μέλος του δικτυακού τόπου.
Επιπλέον, κάθε μέλος του δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνο να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστούν οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιουδήποτε νομικού ή άλλου δικαιώματος που τυχόν προκύψει και οφείλεται στη μη συμμόρφωση του μέλους με τους όρους του παρόντος.

Κάθε επισκέπτης/μέλος κάνει χρήση του δικτυακού τόπου με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο δε θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Επιπλέον, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου συνιστούν στους επισκέπτες/μέλη του να προβαίνουν σε διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών.

Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν παρέχουν καμία ρητή εγγύηση ή οποιαδήποτε βεβαίωση, πως ο διακτυακός τόπος, οι λειτουργίες του διακτυακού τόπου και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου θα παρέχονται δίχως διακοπή, δίχως σφάλματα και πως οιοσδήποτε λάθος στη λειτουργία του δικτυακού τόπου ή στις παρεχόμενες πληροφορίες θα διορθώνεται. Επιπλέον, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου σε απολύτως καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχονται ή ενστερνίζονται το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΟΥΣ


Κατά τη διαδικασία εγγραφής ως μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, θα ζητηθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε μέλος αναλαμβάνει:
α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και
β) να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Σε περίπτωση χρήσης του δικτυακού τόπου με τρόπο που αντιβαίνει τους όρους του παρόντος, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής δημοσιεύσεων ή και γενικού αποκλεισμού κάποιου χρήστη χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στα μέλη:


1. Η δημοσίευση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή παρενοχλεί άλλο μέλος.
2. Η δημοσίευση περιεχομένου του οποίου το μέλος δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει σε τρίτους βάσει νόμου ή οποιασδήποτε εμπιστευτικής σχέσης.

3. Η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή η ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του μέλους ή η παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του μέλους με τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε μέλος πρέπει να φροντίζει για την προστασία και την ευπρέπεια των πληροφοριών που προβάλλονται στον δικτυακό τόπο σε σύνδεση με τον χρήστη του.


ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου διατηρούν ρητώς το δικαίωμα να προβάλλουν διαφημιστικά μηνύματα σε οποιοδήποτε μέρος του δικτυακού τόπου με σκοπό την κάλυψη εξόδων λειτουργίας του δικτυακού τόπου.


ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINKS)


Ο δικτυακός τόπος περιέχει δεσμούς σε ιστότοπους των οποίων το περιεχόμενο δεν ελέγχεται από τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και οι όροι χρήσης είναι διαφορετικοί. Σε απολύτως καμία περίπτωση, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου, δεν αποδέχονται ή ενστερνίζονται το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων ιστότοπων.


COOKIES


Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία του. Μέλος του οποίου ο φυλλομετρητής δικτύου (browser) δε δέχεται cookies δε θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του δικτυακού τόπου για τη διαχείριση περιεχομένου.