Όροι Χρήσης

TERM & CONDITIONSThe website we-radio.gr (from now and on referred to as "the website") offers a free, without any kind of guarantee, services under the terms and conditions defined in this text. Every visitor and user should read the terms and conditions text carefully before using any of the website's services. Visiting and using the website is considered proof of accepting the terms and conditions in this text.


LIMITED LIABILITY
The website offers to its users free, without any guarantee, services.
Ο δικτυακός τόπος προσφέρει στους χρήστες δωρεάν, χωρίς απολύτως καμία εγγύηση, τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ηχητικά αρχεία ήχου των οποίων κατέχουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα και να παρουσιάσουν προσωπικά δεδομένα των δημιουργών αυτών των ηχητικών αρχείων. Κάθε επισκέπτης ή μέλος του δικτυακού τόπου έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, ενώ σε απολύτως καμία περίπτωση δε φέρουν ευθύνη οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου για οποιαδήποτε χρηματική ζημιά ή ηθική βλάβη, ή οποιοδήποτε κώλυμα προκύψει σε επισκέπτη ή μέλος του δικτυακού τόπου.
Επιπλέον, κάθε μέλος του δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνο να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστούν οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιουδήποτε νομικού ή άλλου δικαιώματος που τυχόν προκύψει και οφείλεται στη μη συμμόρφωση του μέλους με τους όρους του παρόντος.

Κάθε επισκέπτης/μέλος κάνει χρήση του δικτυακού τόπου με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο δε θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Επιπλέον, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου συνιστούν στους επισκέπτες/μέλη του να προβαίνουν σε διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών.

Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν παρέχουν καμία ρητή εγγύηση ή οποιαδήποτε βεβαίωση, πως ο διακτυακός τόπος, οι λειτουργίες του διακτυακού τόπου και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου θα παρέχονται δίχως διακοπή, δίχως σφάλματα και πως οιοσδήποτε λάθος στη λειτουργία του δικτυακού τόπου ή στις παρεχόμενες πληροφορίες θα διορθώνεται. Επιπλέον, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου σε απολύτως καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχονται ή ενστερνίζονται το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.


REGISTRATION AND MEMBER ETHICS


Κατά τη διαδικασία εγγραφής ως μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, θα ζητηθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε μέλος αναλαμβάνει:
α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και
β) να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Σε περίπτωση χρήσης του δικτυακού τόπου με τρόπο που αντιβαίνει τους όρους του παρόντος, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής δημοσιεύσεων ή και γενικού αποκλεισμού κάποιου χρήστη χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στα μέλη:


1. Η δημοσίευση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή παρενοχλεί άλλο μέλος.
2. Η δημοσίευση περιεχομένου του οποίου το μέλος δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει σε τρίτους βάσει νόμου ή οποιασδήποτε εμπιστευτικής σχέσης.

3. Η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή η ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του μέλους ή η παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του μέλους με τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.MEMBER RESPONSIBILITIES
Every member of the website is responsible for the accuracy and decency of the information they add to the website.


ADVERTISEMENTS
The administrators of the website reserve the right to include advertisements at any part of the website for the purpose of covering the cost of running the website.


LINKS


The website includes links to other web-pages, which are controlled by third parties, and their terms and conditions are different. Under no circumstances do the administrators of the website accept or endorse the terms and conditions, or the content of any web-page that is linked within the website.


COOKIES


The website uses cookies for better efficiency. Members that use a browser that does not accept cookies will have limited access to the content management system so as to manage their own content.