Η κολλεκτίβα Awkward Family Photos (AFP) σχηματίστηκε για τη δημιουργία οπτικο-ακουστικών παραστάσεων με ζωντανή ηλεκτροακουστική/ηλεκτρονική μουσική (live electronics) με τη χρήση laptop και αναλογικών συσκευών. Ιστότοπος: http://www.afp.gr/