Ο Καραγκιόζης φούρναρης

Ο δίσκος αυτός δημοσιεύθηκε στις 12.12.2013.
Καραγκιόζης 1
δςσδ
ςδ;ς
δς;ςδ;